Ahad, 24 Mei 2009

Perkara yang tidak boleh dijadikan projek KIK

Huraikan 4 perkara yang tidak boleh dijadikan projek KIK.

Jawapan

Pengenalan

Sekumpulan pekerja dari tempat yang sama dan menjalankan tugas yang sama. Menjalankan perjumpaan secara tetap & berterusan. Berbincang mengenai masalah tugas mereka. Menentukan projek, memberi cadangan & menyelesaikan masalah.

Isi ( huraian/contoh)

- Dasar Jabatan
Boleh menimbulkan konflik dan mengganggu halatuju / goals jabatan tersebut. c/o Masalah bekerja shift bagi pekerja kaunter di PSZ.


- Hal-hal peribadi
Boleh membawa kepada pergaduhan atau mengganggu emosi dalam persekitaran kerja. c/o Masalah staf memakai baju yang berbau.
- Gaji dan elaun Belanjawan jabatan
Terganggu perancangan jabatan untuk memberi keutamaan pada sesuatu perkara pada tahun tersebut. c/o Staf yang bekerja kaunter meminta elaun tambahan jika diarahkan bekerja hingga shift malam pada hari raya kedua.
- Pembahagian tugas
Staf yang terlibat akan mengambil kesempatan bagi mengurangkan tugas mereka. c/o Memberi alasan tugasnya telah terlalu berat.


- Perjanjian Kesatuan
- Perkara mengenai tindakan tatatertib

- Syarat-syarat perkhidmatan
- Dasar naik pangkat
- Perkara lain yang tidak ada kaitan dengan masalah kerja


Kesimpulan

KIK adalah satu kumpulan yang amat reliven kepada semua organisasi. Semangat dan iltizam KIK perlu ada disetiap staf bagi memupuk semangat bersatupadu dan menimbulkan perasaan sayangkan organisasi. Walubagaimanapun, setiap yang baik pasti ada cabarannya dan diperingkat inilah kesepakatan diantara ketua dan pekerja bawahan diperlukan.