Ahad, 9 November 2008

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
BAHAGIAN I – KOMPETENSI UMUM (TK 1)

1. Keutuhan Peribadi

1.1 Mengetahui nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awamke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti:
1.1.1 Tonggak 12
1.1.2 Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam
1.1.3 Pelan Integriti Nasional (PIN)
1.1.4 Aku Janji

2. Pengetahuan tentang Protokol dan Etiket dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis

2.1 Pengertian protokol dan etiket
2.2 Kepentingan protokol dan etiket
2.3 Elemen protokol dan etiket
2.4 Kaedah penyusunan tempat duduk bagi pelbagai majlis mengikut amalan protokol
2.4.1 Prinsip-prinsip penyusunan tempat duduk
2.5 Kaedah penyusunan tempat duduk bagi jamuan makan mengikut amalanprotokol2.5.1 Kedudukan tetamu kehormat
2.6 Bendera Malaysia dan Negeri-negeri mengikut susunan
2.7 Tanggungjawab penyambut tetamu dalam pelbagai majlis formal dan tidakformal
2.7.1 Kategori penyambut tetamu
2.7.2 Bidang tugas penyambut tetamu
2.7.3 Kriteria penyambut tetamu yang baik
2.7.4 Teknik menyambut
2.8 Ketertiban ketika di meja makan
2.9 Ketertiban menghadiri majlis rasmi
2.10 Lagu Kebangsaan

3. Pengetahuan Asas Teknologi Maklumat

3.1 Asas-asas komputer
3.2 Microsoft Office
3.2.1 Word
3.2.2 Excel
3.2.3 Powerpoint
3.3 Internet (e-mail/laman web)
3.4 Pengetahuan asas peralatan komputer

4. Pengetahuan tentang Kod Tata Kelakuan Perkhidmatan Awam
4.1 Pekerjaan luar
4.2 Keselamatan dan kerahsiaan maklumat
4.3 Membuat pernyataan awam dan perhubungan dengan media massa
4.4 Penerimaan hadiah atau keraian
4.5 Kesusahan berat kerana hutang dan meminjam wang
4.6 Menyara hidup melebihi pendapatan rasmi
4.7 Perisytiharan harta
4.8 Kegiatan jenayah
4.9 Kegiatan politik
4.10 Kegiatan keagamaan dadah dan minuman keras
4.11 Kesalahan penggunaan aset dan personel
4.12 Kekerasan dan penggunaan bahasa kesat serta diskriminasi
4.13 Pakaian
4.14 Ketidakhadiran bertugas

5. Pengetahuan tentang Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

5.1 Pergerakan Gaji5.2 Syarat-syarat kenaikan pangkat


6. Pengetahuan tentang Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat

6.1 Aspek-aspek Keselamatan
6.1.1 Ancaman Keselamatan dan Tanggungjawab Pegawai
6.1.2 Keselamatan Fizikal
6.1.3 Keselamatan Dokumen
6.1.4 Keselamatan Peribadi
6.2 Perkara Perkhidmatan
6.2.1 Jabatan dan Orang Ramai
(i) Mengemaskan peraturan pejabat
(ii) Hubungan dengan orang ramai
6.2.2 Perkara-perkara Perkhidmatan
(i) Sistem penilaian prestasi anggota perkhidmatan awam
(ii) Kenyataan perkhidmatan
6.2.3 Surat-menyurat
(i) Menyurat dan mengalamatkan surat
(ii) Menulis minit
(iii) Melayani surat-surat yang diterima
6.2.4 Fail-memfail
(i) Pengelasan fail-fail
(ii) Mendaftar dan menyelenggarakan fail
(iii) Pengedaran fail-fail
(iv) Simpan dalam perhatian (SDP)
(v) Memelihara dan menjaga keselamatan fail
6.2.5 Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan
(i) Rekod kerajaan dan peranan Arkib Negara
(ii) Memelihara rekod-rekod6.3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
6.3.1 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon(Bil.1/1991)
6.3.2 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasaKerajaan (Bil.2/1991)
6.3.3 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)(Bil.7/1991)
6.3.4 Panduan Mengenai Program Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja(Bil.8/1991)
6.3.5 Panduan Mengenai Piagam Pelanggan (Bil.3/1993)
6.3.6 Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan(Bil.2/1996)
6.3.7 Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota PerkhidmatanAwam (Bil.2/2002)
SENARAI RUJUKAN
1. Arahan Keselamatan
2. Arahan Perkhidmatan
3. Kod Tata kelakuan Perkhidmatan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia
4. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam - Intan (1991)
5. Panduan Penyelenggaraan Tindakan Tatatertib Kementerian Pelajaran Malaysia
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) - Bil.1/1991, 2/1991,7/1991, 8/1991,3/1993, 2/1996, & 2/2002
7. Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2002
8. Pekeliling Perkhidmatan Bil.17 Tahun 2001 (Penguatkuasaan Surat AkuJanji UntukPegawai Awam)
9. Pekeliling-Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan YangDikeluarkan DariSemasa Ke Semasa
10. Pelan Integriti Nasional - Percetakan Nasional Berhad (2004)
11. Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Komputer - Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.
12. Perintah-Perintah Am
13. Protokol Dan Etiket Dalam Pengurusan Dan Menghadiri Majlis - Intan (1999)
14. Tonggak 12 - Intan (1992)

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN 'TAHAP KECEKAPANBAHAGIAN I – KOMPETENSI UMUM (TK 2)

1. Keutuhan Peribadi

1.1 Mengetahui nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awamke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti:
1.1.1 Tonggak 12
1.1.2 Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam
1.1.3 Pelan Integriti Nasional (PIN)
1.1.4 Aku Janji

2. Pengetahuan tentang Protokol dan Etiket dalam Pengurusan dan MenghadiriMajlis

2.1 Pengertian protokol dan etiket
2.2 Kepentingan protokol dan etiket
2.3 Elemen protokol dan etiket
2.4 Kaedah penyusunan tempat duduk bagi pelbagai majlis mengikut amalanprotokol
2.4.1 Prinsip-prinsip penyusunan tempat duduk
2.5 Kaedah penyusunan tempat duduk bagi jamuan makan mengikut amalanprotokol
2.5.1 Kedudukan tetamu kehormat
2.6 Bendera Malaysia dan Negeri-negeri mengikut susunan
2.7 Tanggungjawab penyambut tetamu dalam pelbagai majlis formal dan tidakformal
2.7.1 Kategori penyambut tetamu
2.7.2 Bidang tugas penyambut tetamu
2.7.3 Kriteria penyambut tetamu yang baik
2.7.4 Teknik menyambut
2.8 Ketertiban ketika di meja makan
2.9 Ketertiban menghadiri majlis rasmi
2.10 Lagu Kebangsaan

3. Pengetahuan AsasTeknologi Maklumat

3.1 Asas-asas Komputer3.2 Microsoft Office
3.2.1 Word3.2.2 Excel
3.2.3 PowerPoint
3.3 Internet (e-mail/laman web)
3.4 Pengetahuan asas peralatan komputer

4. Pengetahuan tentang Kod Tata Kelakuan Perkhidmatan Awam

4.1 Pekerjaan luar
4.2 Keselamatan dan kerahsiaan maklumat
4.3 Membuat pernyataan awam dan perhubungan dengan media massa
4.4 Penerimaan hadiah atau keraian
4.5 Kesusahan berat kerana hutang dan meminjam wang
4.6 Menyara hidup melebihi pendapatan rasmi
4.7 Perisytiharan harta
4.8 Kegiatan jenayah
4.9 Kegiatan politik
4.10 Kegiatan keagamaan, dadah, dan minuman keras
4.11 Kesalahan penggunaan aset dan personel
4.12 Kekerasan dan penggunaan bahasa kesat serta diskriminasi
4.13 Pakaian
4.14 Ketidakhadiran bertugas

5. Pengetahuan tentang Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

5.1 Pergerakan Gaji

5.2 Syarat-syarat kenaikan pangkat


6. Pengetahuan tentangPentadbiran dan Pengurusan Pejabat

6.1 Aspek-aspek Keselamatan
6.1.1 Ancaman Keselamatan dan Tanggungjawab Pegawai
6.1.2 Keselamatan Fizikal
6.1.3 Keselamatan Dokumen
6.1.4 Keselamatan Peribadi
6.2 Perkara Perkhidmatan
6.2.1 Jabatan dan Orang Ramai
(i) Mengemaskan peraturan pejabat
(ii) Hubungan dengan orang ramai
6.2.2 Perkara-perkara Perkhidmatan
(i) Sistem penilaian prestasi anggota perkhidmatan awam
(ii) Kenyataan perkhidmatan
6.2.3 Surat-menyurat
(i) Menyurat dan mengalamatkan surat
(ii) Menulis minit
(iii) Melayani surat-surat yang diterima
6.2.4 Fail-memfail
(i) Pengelasan fail-fail
(ii) Mendaftar dan menyelenggarakan fail
(iii) Pengedaran fail-fail
(iv) Simpan dalam perhatian (SDP)
(v) Memelihara dan menjaga keselamatan fail
6.2.5 Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan
(i) Rekod kerajaan dan peranan Arkib Negara
(ii) Memelihara rekod-rekod
6.3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
6.3.1 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon(Bil.1/1991)
6.3.2 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasaKerajaan (Bil.2/1991)
6.3.3 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)(Bil.7/1991)
6.3.4 Panduan Mengenai Program Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja(Bil.8/1991)
6.3.5 Panduan Mengenai Piagam Pelanggan (Bil.3/1993)
6.3.6 Garis PanduanBagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan(Bil.2/1996)
6.3.7 Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota PerkhidmatanAwam (Bil.2/2002)


SENARAI RUJUKAN
1. Arahan Keselamatan
2. Arahan Perkhidmatan
3. Kod Tata kelakuan Perkhidmatan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia
4. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam - Intan (1991)
5. Panduan Penyelenggaraan Tindakan Tatatertib Kementerian Pelajaran Malaysia
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) - Bil.1/1991, 2/1991,7/1991, 8/1991,3/1993, 2/1996, & 2/2002
7. Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2002
8. Pekeliling Perkhidmatan Bil.17 Tahun 2001 (Penguatkuasaan Surat AkuJanji UntukPegawai Awam)
9. Pekeliling-Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan YangDikeluarkan DariSemasa Ke Semasa
10. Pelan Integriti Nasional - Percetakan Nasional Berhad (2004)
11. Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Komputer - Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.
12. Perintah-Perintah Am
13. Protokol Dan Etiket Dalam Pengurusan Dan Menghadiri Majlis - Intan (1999)14. Tonggak 12 - Intan (1992)