Ahad, 24 Mei 2009

Aktiviti yang terlibat diperingkat perancangan KIK/KMK

Nyatakan 3 aktiviti yang terlibat diperingkat perancangan KIK/KMK.

Jawapan

Pengenalan
Sekumpulan pekerja dari tempat yang sama dan menjalankan tugas yang sama. Menjalankan perjumpaan secara tetap & berterusan. Berbincang mengenai masalah tugas mereka. Menentukan projek, memberi cadangan & menyelesaikan masalah.

Isi (huraian & contoh)

i. Memilih masalah
Lahirkan tema & pemilihan masalah
- Kaedah= Brainstorming, Undian, matrik, Force ranking, SMART, Analisa Faedah, PARETO. (c/o Buku bersepah diatas meja)

ii. Definisi masalah
Penjelasan masalah, latarbelakang, objektif, jangkamasa diperlukan, hasil diperolehi jika masalah diatasi.
- Kaedah= 5w1H, carta alir, gambar, rajah, slide, graf, rakaman video, model.
(c/o Gambar Buku bersepah diatas meja sehari ikut jam hingga sebulan)

iii. Definisi status semasa
Terangkan kedudukan sekarang - kaji berapa luas kesan & keburukannya, mengumpul data sebelum penmbahbaikan dijalankan.
-Kaedah= Definisi Data & maklumat, Pemungutan data, Persembahan data, lain-lain
(c/o Huraikan senario semasa daripada buku bersepah, staf tiada masa buat semakan @ projek lain, borang biru banyak kerana buku gagal dikesan dirak, borang aduan ISO banyak, aduan email dari pelanggan tinggi)

vi. Analisa punca masalah .
Cari sebab sebenar & asingkan dengan sebab-sebab lain.
-Kaedah=Ishikawa- gambarajah sebab akibat & Pareto
(c/o Cari punca kenapa buku bersepah pada waktu-waktu tertentu tetapi tidak pada waktu lain)

v. Menentukan tindakan pembetulan
Kaedah penyelesaian masalah, agar tidak berulang, juga fikir sebab-sebab lain penyebab kpd masalah.
-Kaedah= Jadual cadangan penyelesaian [kos,faedah,upaya]--> buat testing.
-Kaedah= Tindakan pembetulan [perbandiangan baik buruk cadangan]
-Kaedah= Tindakan penyelesaian & ringkasan cadangan terbaik
-Kaedah= Proses memohon kelulusan [memo]
(c/o cadangan tampal stiker di setiap meja diterima - mohon kelulusan)


Kesimpulan

KIK adalah satu kumpulan yang amat reliven kepada semua organisasi. Semangat dan iltizam KIK perlu ada disetiap staf bagi memupuk semangat bersatupadu dan menimbulkan perasaan sayangkan organisasi. Walubagaimanapun, setiap yang baik pasti ada cabarannya dan diperingkat inilah kesepakatan diantara ketua dan pekerja bawahan diperlukan.